WFOŚiGW

WFOSiGW wersja kolor Nazwa zadania:

„Rewitalizacja terenów podziałkowych znajdujących się na terenie miasta Gdańsk – studencki Eko Park na kampusie Uniwersytetu Gdańskiego”, które realizowane jest w ramach projektu  p.n. „Stworzenie Eko Parku Uniwersytetu Gdańskiego – ochrona gatunków zagrożonych i promocja różnorodności biologicznej poprzez rewitalizacje terenów podziałkowych znajdujących się na terenie miasta Gdańsk”

Wartość Projektu ogółem: 2 997 807,37  zł

Wydatki kwalifikowalne: 2 958 782,00 zł

Dofinansowanie: 2 071 147,00 zł

Kwota dofinansowania z WFOŚiGW: 659 700 PLN w formie dotacji.

www.wfos.gdansk.pl